Kandungan Berkaitan

Apabila anda memasukkan soalan atau tajuk topik anda, satu senarai pungutan-pungutan suara atau topik-topik pendapat akan dipaparkan secara automatik disebelah kanan laman. Satu cara yang baik untuk mendapatkan pungutan-pungutan suara dan topik-topik pendapat yang menarik minat anda adalah dengan menyemak semula senarai kandungan berkaitan. Tambahan pula, sekiranya anda mengambil masa untuk membuat satu pungutan suara berkaitan bola sepak, kita boleh membuat tanggapan bahawa bola sepak merupakan satu minat anda. Oleh yang demikian, mengapa tidak memperdengarkan pendapat anda berkaitan perkara tersebut?

Satu lagi sebab yang sama pentingnya untuk menyemak semula kandungan berkaitan adalah kerana ahli-ahli komuniti mempunyai kecenderungan untuk menjadi bosan kerana menjawab soalan-soalan pungutan suara atau topik-topik tinjauan pendapat yang sama. Sekiranya pungutan suara atau topik pendapat anda telah wujud di dalam tapak web, ahli-ahli yang telah menjawab mungkin mengabaikan soalan anda. Ia bermakna anda akan mendapat kurang undian atau pendapat-pendapat, yang seterusnya bermakna anda akan juga mendapat kurang mata kepopularan kandungan melalui Ganjaran-ganjaran Sosial.

Jumpa anda di tapak web,

Pasukan Avner & Toluna

%d bloggers like this: