Peribadi: Peraturan Loteri Toluna

my

PERATURAN PERMAINAN

Artikel I: Organisasi

Toluna SAS, dengan modal 2 600 000 Euro, terletak di 5 avenue du château 94300 Vincennes, dan didaftarkan di bawah n ° 432033181 dengan Daftar Perdagangan dan Syarikat, menganjurkan persaingan bebas tanpa pembelian yang diperlukan yang disebut “Loteri Juatawan Toluna” yang akan berlaku setiap hari dari 6 Febuari 2019 hingga 14 Febuari 2019.

Pertandingan ini terbuka kepada semua ahli Toluna berusia lebih 18 tahun dan bermastautin di salah satu negara berikut: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Republik Czech, Denmark, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hong Kong , Hungary, India, India, Indonesia, Ireland, Itali, Jepun, Malaysia, Mexico, Belanda, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Sepanyol, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand , Filipina, Turki, United Kingdom dan Amerika Syarikat dengan pengecualian pekerja dan wakil syarikat penganjur, kliennya, subkontraktor dan rakan kongsi, ahli keluarga mereka dan ibu bapa atau saudara mereka yang langsung atau tidak langsung.

Artikel II: Penyertaan

Untuk menyertai, ahli memerlukan sekurang-kurangnya 1 Tiket pada hari cabutan:

Ahli menerima 1 tiket percuma selepas melanggan laman web Toluna
Ahli akan menerima tiket bonus untuk melengkapkan tinjauan
Ahli boleh menukar 1000 mata untuk tiket Hadiah Hadiah (tidak ada had jumlah tiket yang diperoleh)
Tiket hanya sah semasa bulan cabutan
Contoh: semua tiket yang dimenangi pada bulan Jun 2018, hanya sah untuk cabutan harian pada bulan Jun 2018
Penyertaan dalam pertandingan ini adalah percuma dan tidak terhad kepada satu catatan setiap isi rumah.

Untuk dimasukkan, peserta mesti mempunyai imej profil dan mesti menjadi ahli “aktif”:

Ahli mestilah menjawab sekurang-kurangnya 1 kaji selidik dalam tempoh 30 hari sebelum seri
Ahli mestilah mencipta kandungan, yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) topik pengeposan, pemilihan atau mengulas dalam benang perbincangan dalam bulan cabutan.

Artikel III: Pencalonan dan peruntukan pemenang

Setiap hari, 1 pemenang akan ditarik di kalangan negara peserta.

Setiap pemenang akan menerima 2,000,000 mata Toluna secara langsung di akaun Tolunanya.

Artikel IV: Pendaftaran Hakcipta

Peraturan ini diperkenalkan oleh Maître RICHARD, Didier, 164 saluran Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, Perancis.

Kaedah-kaedah itu boleh diubah pada bila-bila masa di bawah takrif pindaan oleh penganjur, berkenaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pindaan itu akan diperkenalkan oleh Maître RICHARD, Didier, 164 saluran Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, Perancis.

Peraturan akan dihantar secara percuma kepada sesiapa yang memberi permintaan kepada Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes. Setem yang diperlukan untuk permintaan itu akan dibayar balik atas permintaan berdasarkan kadar ‘huruf’ yang berkuatkuasa.

Artikel V: Bayaran Balik Bayaran

Mana-mana peserta dalam pertandingan ini boleh mendapatkan atas permintaan bayaran yang bersamaan dengan caj sambungan, berdasarkan lima minit yang berkaitan dengan kadar yang dikurangkan. Permintaan penggantian harus dihantar melalui pos ke Toluna SAS, bersama dengan butiran akaun bank peserta, bukti alamat dan ekstrak tagihan dari pembekal yang menunjukkan tanggal dan waktu sambungan, tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal penutupan dari pertandingan tersebut, surat itu ditandai dengan tanda tarikh akhir. Kos yang ditanggung oleh peserta untuk setem yang diperlukan untuk permintaan ini akan dibayar balik atas permintaan berdasarkan kadar ‘huruf’ yang berkuatkuasa. Hanya satu permintaan penggantian bagi setiap peserta yang melanggan permainan dan setiap sampul surat (sama nama dan alamat yang sama) akan dipertimbangkan.

Bagaimanapun, jika peserta menggunakan tawaran internet tanpa had, tiada bayaran balik akan dibuat kerana peserta tidak menanggung sebarang caj tambahan dengan mengambil bahagian dalam pertandingan.

Artikel VI: Sambungan dan penggunaan

Penyertaan melibatkan pengetahuan dan penerimaan ciri-ciri dan keterbatasan Internet, kekurangan perlindungan data tertentu terhadap kemungkinan penyalahgunaan dan cetak rompak atau risiko pencemaran oleh virus yang beredar di rangkaian. Toluna SAS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penyalahgunaan atau gangguan yang disebabkan oleh penggunaan komputer, akses Internet, talian telefon atau sebarang sambungan teknikal lain, dan untuk menghantar sebarang kemas kini ke alamat yang salah atau tidak lengkap.

Artikel VII: Litigasi dan Tanggungjawab

Penyertaan dalam pertandingan ini membabitkan penerimaan tanpa syarat peraturan-peraturan secara keseluruhannya. Sebarang maklumat salah nyata atau mengelirukan, atau sebarang penipuan akan mengakibatkan kehilangan kelayakan. Toluna SAS akan menyelesaikan sebarang litigasi berkaitan dengan permainan dan peraturannya. Ia tidak akan bertindak balas kepada sebarang permintaan berkenaan tafsiran atau penggunaan peraturan, mekanisme dan modaliti permainan dan senarai pemenang, sama ada tertulis atau melalui telefon. Toluna SAS berhak untuk apa-apa sebab untuk melanjutkan atau membatalkan permainan ini.

Artikel VIII: Pembentangan hadiah

Toluna SAS tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerosakan, kehilangan atau kecurian yang mungkin berlaku semasa penghantaran barangan.

Artikel IX: Perjanjian tentang Keterangan

Kecuali dalam kes-kes kesilapan yang jelas, dipersetujui bahawa maklumat yang dihasilkan dari proses permainan Toluna SAS boleh digunakan sebagai bukti dalam mana-mana litigasi yang berkaitan dengan koneksi dan pemprosesan data elektronik (EDP) mengenai maklumat yang berkaitan dengan permainan.

Artikel X: Bidang kuasa

Peserta secara tidak sengaja menerima bahawa perbuatan semata-mata menyertai permainan ini mengemukakannya kepada undang-undang Perancis, termasuk sebarang litigasi yang mungkin timbul disebabkan oleh tujuan peraduan ini atau yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengannya, tanpa menjejaskan sebarang konflik undang-undang yang mungkin wujud.
Sebarang pertikaian antara pihak-pihak terletak secara eksklusif dengan bidang kuasa Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel XI: Perlindungan Data

Di bawah Akta Perlindungan Data 6 Januari 1978, seni. L.27, peserta mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan data mereka. Tiada maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi akan diberikan kepada pihak ketiga atas apa jua sebab.

Perkara XII: Hak harta benda sastera dan seni

Selaras dengan undang-undang yang mengawal hak-hak harta kesusasteraan dan seni, penghasilan semula dan perwakilan semua atau sebahagian unsur-unsur permainan ini adalah dilarang sama sekali.
Semua cap dagangan adalah cap dagang berdaftar.

%d bloggers like this: